گزینه های دودویی آموزش در افغانستان

حاشیه سود خالص چیست؟

حاشیه سود خالص 23٪ بدین معنی است که به ازای هر دلار تولید شده توسط اپل در فروش ، این شرکت 0.23 دلار را به عنوان سود نگه داشته است.

نسبت سود سود خالص چیست؟

نسبت حاشیه سود خالص یک نسبت سودآوری است . اساسا، پس از اینکه هزینه های عملیاتی کسب و کار، هزینه های بهره، مالیات ها و سود سهام ترجیحی را از درآمد محاسبه کردید، درصد سود از عملیات تجاری است. سود سهام عادی تنها اقلام اصلی بدهی است که از معادله خارج می شود.

این به این دلیل است که، از نظر فنی، سود سهام سهام عادی، هزینه نیست، سود آنها به سهامداران توزیع می شود. علاوه بر این، آنها دائمی الزامی نیستند - هیئت مدیره شرکت سود سهام را اعلام می کند و همان هیئت مدیره می تواند سود سهام را در هر زمانی کاهش دهد یا تعلیق کند.

محاسبه نسبت سود خالص سود

محاسبه نسبت حاشیه سود خالص کاملا پیچیده نیست، اما نیاز به دریافت اطلاعاتی از بیانیه سود شرکت، یعنی

  • درآمد خالص : درآمد خالص = درآمد ناخالص - هزینه. درآمد ناخالص در بسیاری از موارد همان چیزی است که درآمد فروش را دارد، اگر چه ممکن است متفاوت باشد، در صورتی که ممنوعیت خاصی مجاز باشد - برای مثال، گزینه های سهام به مدیران شرکت ها. اما در اینجا ما فرض اولیه وضعیت که در آن درآمد ناخالص و درآمد فروش همان چیز است. برای رسیدن به درآمد خالص برای یک دوره زمانی خاص، اغلب یک چهارم یا یک سال، از درآمد ناخالص تمام هزینه های کسب و کار را برای یک دوره زمانی مشابه را از بین می برید. این شامل تمام هزینه های عملیاتی، بهره، پرداخت مالیات و سود سهام ترجیح داده شده در صورت وجود است. درآمد خالص چیست؟
  • فروش خالص : فروش خالص به سادگی درآمد حاصل از فروش را با هرگونه سود و زیان کاهش می دهد.

با استفاده از این دو عدد در دست، می توانید نسبت حاشیه سود خالص را محاسبه کنید:

نسبت سود سود خالص = درآمد خالص / فروش خالص = ________

معنای نسبت حاشیه سود خالص

هنگامی که شما به نسبت حاشیه سود خالص نگاه می کنید، می بینید که عددی (درآمد خالص) تحت تاثیر اقدامات شرکت برای کاهش هزینه هاست و معیار (فروش خالص) تحت تاثیر اقدامات این شرکت برای افزایش درآمد فروش است.

هر دو اقدام نسبت سود خالص سود را افزایش می دهند

حاشیه سود خالص نشان می دهد که چگونه این شرکت فروش خود را به سود تبدیل می کند. این هر دو اندازه گیری از کارایی و کلی کسب و کار سلامت است. شرکت هایی که سود بیشتری در هر دلار از فروش کسب می کنند، کارآمدتر هستند. شرکت هایی با نسبت های سود خالص سود نیز بهتر می توانند از یک خط تولید که از انتظارات و یا یک دوره انقباض اقتصادی برخوردار نیستند، زنده بمانند.

نسبت کسری سود خالص نیز یک معیار سنجش سری زمانی خوب است، بدین ترتیب صاحبان کسب و کار می توانند در طول زمان های مختلف به اطلاعات شرکت نگاه کنند تا ببینند که چگونه کسب و کار در حال رشد است. تجزیه و تحلیل مقایسه ای به مناطق سودمندی که باعث خرابی یا افزایش روند که سود خالص را کاهش می دهند. نسبت های مالی مانند نسبت حاشیه سود خالص زمانی معنی دار می شوند که با گذشت زمان در نظر گرفته شوند.

سودمندی نسبت، مانند تمام داده های کسب و کار، محدودیت هایی دارد. از آنجا که صنایع بسیار متفاوت هستند، حاشیه سود خالص در مقایسه شرکت ها در صنایع مختلف بسیار خوب نیست. بهتر است در مقایسه کسب و کارهای مشابه، نه تنها در صنعت حاشیه سود خالص چیست؟ مشابه، بلکه از اندازه های مشابه، یا با خطوط مشابه مشابه و یا انجام کسب و کار در همان منطقه جغرافیایی گسترده است.

آموزش حسابداری مقدماتی – صورت سودوزیان

صورت سودوزیان ، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حقوقی را طی یک دوره مالی مُعَیَن نشان می‌دهد.حاشیه سود خالص چیست؟

به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند، صورت حساب سودوزیان گفته می‌شود. این صورت حساب با ارائه خلاصه‌ای از اینکه کسب‌وکارها چگونه درآمدها و هزینه‌های خود را از طریق فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی کسب می‌کنند، محاسبه می‌شود. همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداری خاص، معمولاً در یک فصل ، ماه یا سال مالی نشان می‌دهد.

کاربردهای صورت سودوزیان :

صورت سودوزیان اندازه گیری عملکرد یک کسب و کار در طول دوره مالی را نشان می دهد. عملکرد یک کسب و کار را بر اساس سودوزیان می توان در شرایط زیر ارزیابی نمود :

1 – مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی گذشته

2- مشاهده تغییرات درآمد حاصل از فروش حاشیه سود خالص چیست؟ کالا و خدمات طی دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

3- مشاهده تغییرات حاشیه سود ناخالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

4- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با دوره های مالی قبل

5- مشاهده تغییرات حاشیه سود خالص دوره مالی در مقایسه با میانگین صنعت

6- مقایسه سودآوری واحد تجاری با دیگر کسب و کارهای فعال در صنایع و یا بخش مشابه

صورت سودوزیان در انواع شرکت ها

1- صورت سودوزیان در شرکت های خدماتی

در این نوع شرکت ها درآمد کل در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس کلیه هزینه ها در زیر آن فهرست می شوند و سرجمع هزینه ها از درآمد کل کسر می گردد. اگر درآمد کل بیشتر باشد مابه التفاوت سود (قبل از کسر مالیات) محسوب می گردد و اگر جمع فهرست هزینه ها بیشتر باشد مابه التفاوت زیان می باشد و در پرانتز نمایش داده می شود. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

در حسابداری اعداد منفی در (پرانتز) نمایش داده می شوند و از علامت – حاشیه سود خالص چیست؟ استفاده نمی گردد. بنابراین کلمه سودوزیان به شکل سود(زیان) نوشته می شود

2- صورت سودوزیان در شرکت های پیمانکاری

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده ارائه خدمات پیمانکاری ( دستمزد، مواد مصرفی، اجاره ماشین آلات، هزینه پیمانکاران دست دوم، سایر هزینه های پیمان) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به حاشیه سود خالص چیست؟ دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

3- صورت سودوزیان در شرکت های بازرگانی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات در ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته ( موجودی کالای ابتدای دوره + خرید خالص طی دوره – موجودی کالای پایان حاشیه سود خالص چیست؟ دوره) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

4- صورت سودوزیان در شرکت های تولیدی

در این نوع شرکت ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات تولیدی در حاشیه سود خالص چیست؟ ابتدای صورت سودوزیان نوشته می شود و سپس بهای تمام شده فروش رفته (بهای تمام شده کالای ساخته شده + – خالص افزایش(کاهش) موجودیهای در جریان ساخت +- خالص افزایش (کاهش) موجودیهای ساخته شده ) از آن کسر می گردد تا سود(زیان) عملیاتی به دست آید. سپس سایر هزینه های عمومی و اداری و همچنین هزینه های توزیع و فروش و هزینه های مالی از آن حاشیه سود خالص چیست؟ کسر می گردد تا سود(زیان) قبل از کسر مالیات به دست آید. در صورتی که سود به دست آمده باشد در ایران 25 درصد مالیات از آن کسر می گردد و باقیمانده را سود پس از کسر مالیات می نامند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا